Nam Thành bế bổng nữ vũ công nước ngoài

12/03/2012 12:04 V.T - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
(GDVN) - Nam Thành và các nghệ sỹ nam dự thi Bước nhảy Hoàn vũ 2012 tạo dáng tại studio, bên những bạn nhảy nữ ngoại quốc của mình.
Trương Nam Thành xếp thứ tư cuộc thi Manhunt 2011 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là thứ hạng cao nhất mà các nam người mẫu Việt giành được tại đấu trường này từ trước đến nay.

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Với tạo hình với kính mắt, trông anh chàng rất thư sinh. Thế nhưng Nam Thành lại dễ dàng nhấc bổng bạn nhảy nữ.

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Người mẫu Trương Nam Thành và Elena Hrítova Hadzihristova, số báo danh 07

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh

Diễn viên Huỳnh Đông và bạn nhảy Rusina Boncheva Stefanova (SBD 04)

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Diễn viên Huỳnh Đông và bạn nhảy Rusina Boncheva Stefanova (SBD 04)

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh 

Diễn viên Huỳnh Đông và bạn nhảy Rusina Boncheva Stefanova (SBD 04)

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Ca sĩ Minh Quân và Nikoleta Ilkova Petrova, số báo danh 06

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Ca sĩ Minh Quân và Nikoleta Ilkova Petrova, số báo danh 06

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Vesela Gegrgieva Dimova, số báo danh 09

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Vesela Gegrgieva Dimova, số báo danh 09

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
Diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Vesela Gegrgieva Dimova, số báo danh 09

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
MC Tuấn Tú và Vesela Kostadinova Nedyalkova, số báo danh 02

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
MC Tuấn Tú và Vesela Kostadinova Nedyalkova, số báo danh 02

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
MC Tuấn Tú và Vesela Kostadinova Nedyalkova, số báo danh 02

>> Vẻ đẹp cực gợi cảm 5 mỹ nữ Bước nhảy Hoàn vũ 2012
>> Bước nhảy Hoàn vũ 2012 công bố hình ảnh 10 cặp thí sinh
V.T - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng