Ngắm mỹ nhân Hoa ngữ tuốt kiếm oai phong vạn người mê (P3)

11/06/2012 19:30 Long Hy
(GDVN) - Võ thuật cổ trang là đề tài vô tận để các nhà làm phim Trung Quốc tận dụng triệt để, vì vậy hình ảnh những mỹ nhân Hoa ngữ tuốt gươm kiếm là hình ảnh không thể thiếu trong các bộ phim võ hiệp.

Vương Diễm vai chủ trại sơn nữ trong “Long môn hổ tướng”

Trần Tử Hàm vai Quách Phù trong “Thần điêu đại hiệp”.

Dương Nhụy 1 vai Bôn Nguyệt trong “Hồn kiếm”.

Vương Sương trong “Thất tiên nữ hoan thiên hỷ địa”.

Tưởng Hân trong “Thất tiên nữ hoan thiên hỷ địa”.

Tưởng Hân trong “Thất tiên nữ hoan thiên hỷ địa”.

Hoắc Tư Yến trong “Thất tiên nữ hoan thiên hỷ địa”.

Tôn Lợi vai Vu Hậu trong “Tiên kiếm”.

Lý Băng Băng trong “Vua võ thuật”.

Lý Băng Băng. 
Lý Băng Băng.

Chương Tử Di vai Tiểu Muội trong “Thập diện mai phục”.

Lâm Thanh Hà trong“Tân long môn khách”.
Lâm Thanh Hà vai Độc cô cầu bại trong “Đông tà tây độc”

Dương Tử Quỳnh vai một nữ sát thủ trong phim “Kiếm vũ”.

Chu Ân phim “Đại thoại tây du”.

Thái Trác Nghiêm (A Sa) vai Chúc Ngôn Chi trong “Kiếm điệp” đóng chung với Ngô Tôn.

Thái Trác Nghiêm vai Thanh Xà trong "Truyền thuyết Bạch Xà" đóng chung với Huỳnh Thánh Y, Lương Triều Vỹ...

Đổng Khiết trong “Đông Bình Tung Hiệp Ảnh”.

Đổng Khiết trong “Đông Bình Tung Hiệp Ảnh”.

Long Hy