Ngắm mỹ nhân Hoa ngữ tuốt kiếm oai phong vạn người mê (P5)

12/06/2012 19:30 Long Hy
(GDVN) - Tiếp tục ngắm Triệu Nhã Chi, Phan Nghinh Tử, Dương Cung Như, Tần Lam, Viên Vịnh Nghi, Lưu Thi Thi... tuốt kiếm oai phong trong các bộ phim cổ trang Hoa ngữ.

Triệu Nhã Chi vai Tô Dung Dung trong“Bạch Nương Tử truyền kỳ”.

Thái Thiếu Phân trong “Thất kiếm hạ thiên sơn”.

Lâm Gia Vũ trong “Hiệp nữ Liêu trai kỳ nữ tử”.

Lưu Thi Thi trong “Quái hiệp nhất chi mai”.

Viên Vịnh Nghi trong “Tiếu ngạo giang hồ”.

Phan Nghinh Tử trong “Thần châu hiệp lữ”.

Dương Lệ Thanh trong phim “Trung nguyên tiêu cục”.

Dương Lệ Thanh trong phim“Hương Soái truyền kỳ”.

Mã Tô trong “Bích huyết kiếm”.

Tần Lan trong “Đại Đường nữ tướng Phàn Lợi Hoa”.

Dương Cung Như trong “Thiên kiếm quần hiệp”.

Dương Cung Như trong vai Châu Tuyết Nhi trong “Đại hội võ đang”.

Tề Phương trong “Hiệp ẩn ký”.

Tề Phương trong “Hiệp ẩn ký”.

Lưu Vân trong “Đại Hán thiên tử 2”.

Lưu Vân trong “Đại Hán thiên tử 2”.

Triệu Lệ Dĩnh vai Bách Hợp trong “Cung 2”, 

Triệu Lệ Dĩnh vai Bách Hợp trong “Cung 2”, 

Châu Dương trong “Bảo liên đăng tiền truyền kỳ”.

Châu Dương trong “Bảo liên đăng tiền truyền kỳ”.

Lưu Tử Hoan trong “Thiên hạ yên duyên thất tiên nữ”.

Trương Lệ trong “Thiên hạ yên duyên thất tiên nữ”.

Dương Lôi trong “Thiên hạ yên duyên thất tiên nữ”.

Dương Lôi (trái) trong “Thiên hạ yên duyên thất tiên nữ”.

Bạch Vũ trong “Phong vũ hạc hoa lâu”.

Long Hy