Những cô dâu cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ (P3)

18/09/2011 07:00 H.H
(GDVN) - Trong loạt ảnh này là các "cô dâu" Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Trần Hảo, Từ Hy Viên...
Phạm Băng Băng
Tiêu Tường
Tôn Phi Phi
Trần Hồng
Trần Hảo
Triệu vy
Jang Na Ra
Trương Mông
Từ Hy Viên
Tưởng Cần Cần
Văn Tụng Nhàn
Vương Diễm
Vương Tổ Hiền
Xa Thi Mạn
Park Si Yoen trong Phụng Cầu Hoàng
Ông Hồng
Dương Dung
Trịnh Gia Du
Mông Gia Tuệ
Quan Vịnh Hà
H.H