Phát động cuộc thi viết “Việt Nam – quá trình hội nhập quốc tế”

15/10/2016 07:55 Dung Phương
(GDVN) - Đối tượng tham gia là tất cả các công dân Việt Nam, tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có các tác phẩm báo chí.

Sáng ngày 14/10, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi viết “Việt Nam – quá trình hội nhập quốc tế”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: “Cuộc thi nhằm tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quá trình hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn nhằm tuyên truyền về cộng đồng chung ASEAN, 20 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và các hoạt động của các nước trong khối trên mọi lĩnh vực, đảm bảo cho người dân tiếp cận toàn diện 3 trụ cột của cộng đồng này, bao gồm: cộng đồng chính trị - an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa – xã hội.

Qua những hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, phổ biến hội nhập quốc tế và những thành tựu đổi mới phạm vi trong và ngoài nước…

Toàn cảnh họp báo.

"Chúng ta hãy chung tay vì một “Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế”, hãy viết những tác phẩm báo chí chất lượng tuyên truyền góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cải thiện đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới, đặc biệt quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với mọi người dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Theo thể lệ cuộc thi, đối tượng tham gia là tất cả các công dân Việt Nam, tác giả, nhóm tác giả, các cơ quan thông tấn báo chí có các tác phẩm báo chí.

Tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí đã được đăng, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử trong khoảng thời gian từ 1/1/2015 đến 31/12/2016 và đặc biệt chưa tham gia dự thi trong các cuộc thi báo chí khác.

Nội dung các tác phẩm viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam: kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa xã hội, dân tộc, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.

Mỗi tác giả tham dự giải tối đa có 5 tác phẩm.

Tiêu chí nội dung tác phẩm gồm:

Tác phẩm dự thi đúng nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, đúng đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật và Nhà nước; nội dung thông tin chính xác, có tính tìm tòi, phát hiện, bám sát thực tiễn; có tác dụng tuyên truyền, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đối tượng và phạm vi ảnh hưởng sâu, rộng.

Về tiêu chí hình thức: tác phẩm báo chí dự thi được đăng tải theo thể loại báo chí phù hợp; ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu; ưu tiên các bài có hình ảnh minh họa đi kèm (hình ảnh nét, đúng nội dung tác phẩm).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và giải cho các đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại lễ phát động.

Thời gian gửi và nhận bài dự thi từ ngày 15/10 đến hết ngày 31/12/2016.

Thời gian công bố và trao giải dự kiến là tháng 3/2017.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông) - 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (www.mic.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Dung Phương