Phi Thanh Vân dựa, ôm, hôn... ngựa

01/12/2011 08:35 Theo BĐVN
"Nữ hoàng dao kéo" trở lại với phong cách nóng bỏng với loạt ảnh mới thực hiện trong khung cảnh là chuồng ngựa.
Theo BĐVN