Sắp diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

21/02/2017 15:06 Thu Trang – Hồng Hạnh
(GDVN) - Ngày 7-9/3 sắp tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng trên tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Bình đẳng – Hội nhập”. 

Phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp lớn cho xã hội (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Đại hội nhằm đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kì 2012 – 2017, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành khóa XI và bầu Ban chấp hành khóa XII, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì 2017 – 2022. 

Dự kiến, tới dự Đại hội lần này có sự tham gia của hơn 1.400 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các ngành nghề độ tuổi...

Thu Trang – Hồng Hạnh