Sốc: Triệu Vy, Băng Băng, Diệc Phi phì phèo thuốc lá

01/10/2011 06:00 H.H
(GDVN) - Nổi tiếng là những diễn viên xinh đẹp của Trung Quốc nhưng họ lại có thói quen khiến nhiều người phê phán, đó là hút thuốc lá.
Châu Tấn
Củng Lợi
Mạc Văn Úy
Từ Tịnh Lôi
Nhạc Co Nhi, phu nhân của Thiên vương Lê Minh
Lưu Diệc Phi
Ngưu Manh Manh
Phạm Băng Băng
Thư Kỳ
Tần Hải Lộ
 Tần Hải Lộ
Triệu Vy
Trương Bá Chi
 Trương Bá Chi
Trương Mạn Ngọc
 Trương Mạn Ngọc
Vương Phi nghiện thuốc lá đã 20 năm nay
Vương Phi
H.H