Thời gian + dao kéo trên mặt Trần Hảo, Triệu Vy, Bá Chi...

08/10/2011 06:00 H.H
(GDVN) - Không chỉ thẩm mỹ mà thời gian cũng là một tác nhân lớn trong những biến đổi trên khuôn mặt của các sao. Hãy xem qua thời gian đã thay đổi họ thế nào?
Chương Tử Di
Châu Tấn
Châu Huệ Mẫn
Cao Viên Viên
Hoắc Tư Yến
Huỳnh Thánh Y
Lâm Khiết Anh
Lê Tư
Lương Lạc Thi
Lương Tịnh Như
Lý Tiểu Lộ
Phạm Băng Băng
Tiêu Á Hiên
Tôn Lệ
Tôn Yến Tư
Trần Đức Dung
Trần Hảo
Triệu Vy
Trương Bá Chi
Trương Huệ Muội
Trương Mạn Ngọc
Từ Hy Đệ
Từ Hy Viên
Từ Nhược Tuyên
H.H