Trung ương thảo luận 2 Đề án quan trọng

Trung ương thảo luận 2 Đề án quan trọng
GDVN-  Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, tiếp tục chương trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, ngày 5/10, BCH TƯ Đảng đã thảo luận về hai Đề án quan trọng.

Gen … Quy hoạch

Gen … Quy hoạch
GDVN- Dễ nhận thấy hiện tượng một cán bộ muốn được bổ nhiệm vào chức vụ nào đó thì phải được quy hoạch vào vị trí đó.

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt

Công tác cán bộ là 'chốt' của then chốt
(GDVN) - Trước Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhân dân rất tin tưởng vào sự thành công của Đại hội, Đại hội sẽ lựa chọn người đủ đức, đủ tài để chỉ đạo, lãnh đạo đất nước.