Ảnh đẹp: Chân dung mặt trời

22/11/2011 14:00 Theo Bee
Dưới đây là một số hình ảnh về "bức tường khí khổng lồ" Plasma được nhìn thấy xuất hiện xung quanh mặt trời.
Một bức tường khí khổng lồ bốc lên từ bề mặt của mặt trời. Phần nhô lên này là một trong những điểm đặc trưng của bề mặt mặt trời. Phần nhô lên có thể kéo dài hàng chục nghìn dặm trong không gian.
Một bức tường khí khổng lồ bốc lên từ bề mặt của mặt trời. Phần nhô lên có thể kéo dài hàng chục nghìn dặm trong không gian.
Một đường sáng uốn lượn của khí plasma bị đốt nóng chạy vòng quanh mặt trời. Các hình vuông màu đen che khuất một phần mặt trời có thể là kết quả của việc xâu chuỗi nhiều bức hình nhỏ hơn lại với nhau, một thành viên của NASA cho biết. Những vòng khí xuất hiện xung quanh mặt trời được gọi là phần nhô ra của mặt trời khi được nhìn từ ngoài vũ trụ hoặc được gọi là các sợi năng lượng mặt trời khi được nhìn từ bề mặt của mặt trời.
Một đường sáng uốn lượn của khí plasma bị đốt nóng chạy vòng quanh mặt trời. Các hình vuông màu đen che khuất một phần mặt trời có thể là kết quả của việc xâu chuỗi nhiều bức hình nhỏ hơn lại với nhau, một thành viên của NASA cho biết. Những vòng khí xuất hiện xung quanh mặt trời được gọi là phần nhô ra của mặt trời khi được nhìn từ ngoài vũ trụ hoặc được gọi là các sợi năng lượng mặt trời khi được nhìn từ bề mặt của mặt trời.
Bức ảnh về “chân dung mặt trời” cho thấy hình ảnh đầy đủ về mặt trời, bao gồm cả phần nhô ở rìa mặt trời. Những vệt đen trên bề mặt mặt trời là vùng hoạt động từ tính mạnh. Mỗi vết đen trên bức hình rộng khoảng 31.000 dặm (khoảng 50.000km) – tương đương với 4 lần chiều rộng Trái Đất.
Bức ảnh về “chân dung mặt trời” cho thấy hình ảnh đầy đủ về mặt trời, bao gồm cả phần nhô ở rìa mặt trời. Những vệt đen trên bề mặt mặt trời là vùng hoạt động từ tính mạnh. Mỗi vết đen trên bức hình rộng khoảng 31.000 dặm (khoảng 50.000km) – tương đương với 4 lần chiều rộng Trái Đất.
Phần nhô mặt trời trong bức ảnh có chiều cao khoảng 80.000km và trải dài 241.000km theo rìa mặt trời.
Phần nhô mặt trời trong bức ảnh có chiều cao khoảng 80.000km và trải dài 241.000km theo rìa mặt trời.
Búc ảnh ghi lại phần nhô ra của mặt trời và sợi năng lượng mặt trời. Nếu có đủ năng lượng, phần nhô ra và sợi năng lượng mặt trời có thể bùng nổ hoặc bị đẩy sâu hơn vào không gian. Nếu điều này xảy ra vài ngày một lần ở mặt trời thì các vòng khí nóng sẽ nhanh chóng trở nên mát và tiêu tan cho đến khi không thể nhìn thấy chúng.
Bức ảnh ghi lại phần nhô ra của mặt trời và sợi năng lượng mặt trời. Nếu có đủ năng lượng, phần nhô ra và sợi năng lượng mặt trời có thể bùng nổ hoặc bị đẩy sâu hơn vào không gian. Nếu điều này xảy ra vài ngày một lần ở mặt trời thì các vòng khí nóng sẽ nhanh chóng trở nên mát và tiêu tan cho đến khi không thể nhìn thấy chúng.

Theo Bee