Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina

28/09/2012 10:49
Lê Mai (theo Life-trip,Ers)
(GDVN) - Chúng ta hãy cùng đến thăm khu chợ hải sản Odessa trên đất nước Ukraina. Đây là khu chợ cá đã được hình thành cách đây 200 năm. Thời kỳ Liên Xô, đây là khu chợ cá lớn nhất của khu vực. Hiện nay, cá (tươi, cá khô, cá muối, cá xông khói...) vẫn là mặt hàng chủ yếu nhất tại chợ, đối với những người thích nhâm nhi bia và hải sản thì đây quả là một khu thiên đường sẽ đáp ứng đủ các nhu cầu của khách hàng.
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 1
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 2
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 3
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 4
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 5
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 6
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 7
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 8
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 9
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 10
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 11
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 12
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 13
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 14
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 15
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 16
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 17
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 18
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 19
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 20
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 21
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 22
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 23
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 24
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 25
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 26
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 27
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 28
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 29
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 30
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 31
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 32
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 33
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Thăm chợ hải sản náo nhiệt ở Odessa, Ukraina ảnh 34
Chợ cá ở Odessa, Ukraina
Lê Mai (theo Life-trip,Ers)