Yêu cầu của Bộ Giáo dục với thi quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016

22/05/2016 07:10
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ GD&ĐT đề nghị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Trong công văn 2230/BGDĐT-KTKĐCLGD, Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo triển khai các công việc sau:

Phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cho các đối tượng thí sinh và cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia tổ chức thi và tuyển sinh năm 2016.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong thi và tuyển sinh.

Yêu cầu của Bộ Giáo dục với thi quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016 ảnh 1
Bộ Giáo dục chỉ đạo tổ chức thi THPT quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016 (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện về mọi mặt để tổ chức tốt Kỳ thi và tuyển sinh.

Đối với các Sở GD&ĐT và Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng): Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất với Chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (gọi chung là Chủ tịch UBND cấp tỉnh) giải pháp thực tiễn, khả thi để tổ chức thi cho học sinh thuộc phạm vi quản lý;

Chủ trì, phối hợp với trường đại học chủ trì cụm thi đại học hoặc các trường đại học được Bộ GD&ĐT cử phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp (nếu có) tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và ôn tập cho học sinh trong các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý;

Hướng dẫn và tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dự thi và cung cấp dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác tổ chức thi tại các cụm thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT cũng như công tác tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh;

Xây dựng phương án huy động đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo tại Hội đồng thi cụm thi đại học theo đề nghị của trường đại học chủ trì cụm thi; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, giáo viên tham gia;

Yêu cầu của Bộ Giáo dục với thi quốc gia, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2016 ảnh 2

Giải pháp phần mềm cho Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2016

(GDVN) - Đại học Thăng Long giới thiệu một “Chương trình xét tuyển” có nền tảng là thuật toán chấp nhận trì hoãn.

Chỉ đạo các nhà trường trong tỉnh ưu tiên giúp đỡ, hỗ trợ để Hội đồng thi cụm thi đại học trên địa bàn tỉnh sử dụng cơ sở vật chất, trường, lớp và huy động nhân lực phục vụ tổ chức thi, đảm bảo giảm tối đa chi phí của Hội đồng thi này; phối hợp xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm thi của Hội đồng thi trong những ngày tổ chức thi;

Phối hợp với các trường đại học chủ trì cụm thi trong việc bố trí các điểm thi của cụm thi đại học; chủ trì cùng với các trường đại học được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp (nếu có) triển khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của tỉnh bảo đảm đúng quy chế và tiến độ.

Đối với các đại học, học viện và các trường Đại học, Cao đẳng: Xây dựng và triển khai kế hoạch thi, tuyển sinh của đơn vị, đảm bảo quyền tự chủ tuyển sinh và phù hợp với nhiệm vụ được phân công;

Thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch, rõ ràng phương án tuyển sinh, các quy định về tuyển sinh, kết quả tuyển sinh của đơn vị theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành và các văn bản hướng dẫn tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 của Bộ GD&ĐT;

Các trường đại học được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi đại học xây dựng và triển khai phương án tổ chức cụm thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng, đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu của Kỳ thi; nghiêm túc triển khai việc tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho những người được cử tham gia Kỳ thi, nhất là đối với cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi và công tác tuyển sinh; chủ trì triển khai thực hiện tốt các công việc: in sao và bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt kết quả thi và lưu trữ hồ sơ thi, công bố kết quả thi;

Các trường Đại học, Cao đẳng được giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi: chủ động hợp tác trong mọi hoạt động liên quan đến việc tổ chức cụm thi, phối hợp chặt chẽ với trường đại học chủ trì cụm thi đại học và sở GD&ĐT chủ trì cụm thi tốt nghiệp để có phương án huy động đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi, phúc khảo đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần quy định.

Bộ GD&ĐT đề nghị Giám đốc sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp để tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Thùy Linh