Lập Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. ảnh: vgp.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 26 thành viên.

Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức tư vấn, có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực.

Chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngọc Quang
Từ khóa :
thủ tướng nguyễn xuân phúc , hội đồng quốc gia phát triển nguồn nhân lực , vũ đức đam , đổi mới đào tạo đại học
Lập Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Đất Việt
1

Hy vọng có HDQG rồi, các chủ trương, chính sách phát triển nhân lực và giáo dục được đi đúng hướng, có phản biện và có nhiều "giao thoa" giữa các bộ ban ngành cùng hợp tác làm việc. Tránh để Bộ GD cô đơn trong cải cách, rồi đổi mới mãi mà không ra được 1 hình thù gì.

Xem thêm bình luận
Tin khác