Năm 2025, giảng viên Việt Nam sẽ có trình độ ngang tầm các nước tiên tiến

Giáo dục 24h

Ngọc Quang

(GDVN) - Thời gian tới sẽ đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”. 

Mục tiêu của đề án nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Năm 2025, giảng viên của Việt Nam có trình độ ngang tầm các nước tiên tiến? ảnh: Người lao động.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm các trường, khoa, ngành sư phạm) được đào tạo đạt chuẩn về trình độ trở lên theo quy định và được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, năng lực quản lý, năng lực ngoại ngữ và năng lực công nghệ thông tin.

Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng nghề nghiệp tương ứng; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông công tác tại vùng dân tộc sử dụng được ít nhất một tiếng dân tộc ở địa bàn công tác.

Đến năm 2025, đề án bảo đảm năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuẩn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Để đạt được mục tiêu trên, đề án đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản, đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, công tác truyền thông về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời, tiến hành nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Ngọc Quang
Từ khóa :
đổi mới giáo dục , trình độ giảng viên , chất lượng đào tạo đại học , tuyển sinh 2016 , cử nhân thất nghiệp
Năm 2025, giảng viên Việt Nam sẽ có trình độ ngang tầm các nước tiên tiến
Chủ đề : Đổi mới Giáo dục
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Thaygiaolang
3

Trường tôi ở Xuân Lộc - Đồng Nai , chỉ cần bỏ ra hơn 1 triệu đồng với một ngày ôn và thi là anh chị em giáo viên có ngay một bằng B vi tính và Anh văn do Trường Cao đẳng Thuỷ lợi cấp để bổ túc hồ sơ trong lúc đó một số người nửa chữ Anh văn cũng không biết , mở máy vi tính cũng không xong . . Thầy nào mà dạy hay quá nhỉ ? Ai có nhu cầu các bằng cấp như thế thì cứ về Xuân Lộc là có ngay .

Truong tien thuc
4

Lại chuẩn hoá bằng các quy định phải có bằng cấp đê tạo cơ hội kinh doanh bằng cấp.

Hoàng Hoa Đình
2

Hiện nay đã có 24.000 tiến sĩ, năm 2016 Học viện KHXH đào tạo 16.00 thạc sĩ. Nếu bồi dưỡng số tiến sĩ, thạc sĩ này thành giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thì đó là tai họa cho giáo dục nước nhà. Các nước tiến sĩ có công trình nghiên cứu, nhưng tiến sĩ của ta để giữ ghế, nên những vấn đề như ùn tắc giao thông, úng ngập, cá chết không giải quyết được, phải mời tiến sĩ nước ngoài.

hathoa
1

Tiến sĩ thạc sĩ bạn chê hết. Vạy theo bạn ai nên làm quản lý. Chắc những người học hết tiểu học chỉ biết a dua theo bày đàn như bạn mới giỏi đúng không

vokhanhvinh@yahoo.com
0

Ấy chết sao lại nói như thế, cá chết ùn tắc giao thông là sở đoản của chúng tôi rồi; thiết nghĩ còm nó phải đúng và trúng.

trang
0

Có câu chuyện về một thạc sĩ đi khắp xóm hỏi một bài toán lớp 2. "Số thứ nhất và tổng là số bé nhất có hai chữ số, tìm số thứ hai". Nói ra để thấy buồn cho....

Mr.Le
1

Lấy mấy ông thầy từ "lò Tiến sĩ" này về làm giảng viên các trường ĐH mà làm sao mà vài năm nữa ngang bằng với người ta. Mấy ông/bà Tiến sĩ Thầy nghỉ hưu đi, mấy ông/bà Tiến sĩ trò làm gì thì làm nhưng không cho về các trường ĐH làm thầy.

Nguyễn Quân
1

Bạn nói đúng quá, tôi ủng hộ bạn.

Xem thêm bình luận
Tin khác