Ông Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác

Xã hội

Nhật Minh

(GDVN) - Ông Lê Quang Cường sẽ làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học sau khi hết tuổi làm công tác quản lý.

Tại Quyết định 1098/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định Giáo sư Tiến sỹ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, được kéo dài thời gian công tác sau khi hết tuổi làm công tác quản lý kể từ ngày 1/9/2018, để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Hà Nội theo Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ.

Nhật Minh
Từ khóa :
thủ tướng , bộ y tế , lê quang cường , thứ trưởng bộ y tế , đại học y hà nội
Ông Lê Quang Cường được kéo dài thời gian công tác
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác