Nguyên lý hoạt động của động cơ tên lửa Club:
Tên lửa Club- M/Kalibr-M phiên bản phòng thủ bờ biển bố trí trên xe phóng:Tên lửa Club-S dành cho tàu ngầm:


Lê Dũng
Đang tải tin...