Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012

30/09/2012 16:45
Mai Thắng - Việt Đức
(GDVN) - Tại triển lãm Việt Nam Motor Show 2012 ngoài những hoa khôi người mẫu nổi tiếng còn có cả Á hậu Việt Nam 2010 Thùy Trang.
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 1
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 2
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 3
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 4
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 5
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 6
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 7
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 8
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 9
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 10
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 11
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 12
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 13
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 14
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 15
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 16
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 17
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 18
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 19
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 20
Á hậu Thùy Trang bừng sáng tại Việt Nam Motor Show 2012 ảnh 21
Mai Thắng - Việt Đức