Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe

30/09/2012 21:09
Mai Thắng - Việt Đức
(GDVN) - Gian hàng của Mitsubishi hấp dẫn hơn bởi những đường cong chết người của người mẫu Hải Yến bên nhưng "hàng khủng" của hãng.
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 1
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 2
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 3
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 4
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 5
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 6
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 7
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 8
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 9
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 10
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 11
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 12
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 13
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 14
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 15
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 16
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 17
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 18
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 19
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 20
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 21
Người mẫu Hải Yến 'đẹp chết người' ở triển lãm xe ảnh 22
Mai Thắng - Việt Đức