Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012

01/10/2012 19:45
Hà Anh
(GDVN) - Bên cạnh vô số siêu xe mới đặc biệt hấp dẫn là dàn người mẫu xinh đẹp tô điểm cho Paris Motor Show 2012.
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 1
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 2
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 3
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 4
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 5
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 6
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 7
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 8
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 9
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 10
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 11
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 12
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 13
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 14
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 15
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 16
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 17
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 18
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 19
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 20
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 21
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 22
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 23
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 ảnh 24
Hà Anh