Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2)

03/10/2012 06:46
Hà Anh
(GDVN) - Cũng như nhiều cuộc triển lãm ô tô quốc tế danh tiếng khác, không thể thiếu những bóng hồng bên cạnh những chiếc ô tô mới tại Paris Motor Show 2012. (Phần 1 xem tại đây)
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 1
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 2
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 3
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 4
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 5
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 6
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 7
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 8
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 9
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 10
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 11
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 12
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 13
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 14
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 15
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 16
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 17
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 18
Dàn người đẹp khoe sắc tại Paris Motor Show 2012 (P2) ảnh 19
Hà Anh