An Giang có 37 trường tổ chức thi tuyển 10

16/04/2024 07:08
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo có 37 trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển và 14 trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. 

Ngày 15/4 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang ban hành Thông báo số 1192/SGDĐT-KT&KĐCLGD thông báo danh sách trường thi tuyển, trường xét tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 đối với khối trường Trung học phổ thông công lập.

Theo thông báo, Sở căn cứ số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng (bước 1) dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025 so với chỉ tiêu tuyển sinh; căn cứ tình hình thực tế về công tác tuyển sinh vào lớp 10 các năm học trước trên cơ sở tổ chức tuyển sinh đúng quy chế thi, tiết kiệm, phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, đặc biệt đối với các trường trọng điểm của các huyện, thị, thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang thông báo danh sách 37 trường tuyển sinh theo phương thức thi tuyển và 14 trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Đồng thời, Sở cũng lưu ý, đến thời điểm có số liệu thí sinh đăng ký dự thi chính thức, nếu trường thi tuyển có số thí sinh đăng ký dự thi ít hơn chỉ tiêu được giao thì trường đó sẽ chuyển qua tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển.

gdvn-kv-9053.jpg
Ảnh minh họa: Khánh Văn

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2024-2025 ở An Giang sẽ diễn ra vào ngày 3 và 4/6/2024. Học sinh dự thi vào các trường Trung học phổ thông không chuyên sẽ dự thi 3 môn thi: Toán (120 phút), Ngữ văn (120 phút), tiếng Anh (60 phút). Những học sinh tham dự vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (thành phố Long Xuyên) và Thủ Khoa Nghĩa (thành phố Châu Đốc) sẽ dự thi thêm môn chuyên với thời gian 150 phút.

Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển 2 nguyện vọng vào 2 trường Trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự ưu tiên là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Trường hợp học sinh có đăng ký thi tuyển vào trường chuyên thì được xét 3 nguyện vọng theo thứ tự nguyện vọng vào trường chuyên; nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 (trường không chuyên).

Đối với nguyện vọng 1, học sinh có thể đăng ký nguyện vọng 1 dự tuyển vào bất kỳ trường Trung học phổ thông trên toàn tỉnh (không phân biệt địa bàn tuyển sinh). Đối với nguyện vọng 2, học sinh phải đăng ký nguyện vọng 2 theo địa bàn tuyển sinh.

Những học sinh ngoài tỉnh An Giang đăng ký nguyện vọng 1 tại trường Trung học phổ thông thuộc địa bàn nào thì đăng ký nguyện vọng 2 tại các trường Trung học phổ thông thuộc địa bàn đó. Đối với thi tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên, học sinh phải đạt vòng sơ tuyển mới được tham gia dự thi tuyển, không phân biệt địa bàn tuyển sinh vào trường chuyên.

KHÁNH VĂN