Chùm ảnh chợ Tết thời bao cấp ở Việt Nam

Chùm ảnh chợ Tết thời bao cấp ở Việt Nam
(GDVN) - Cùng Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhìn lại những bức ảnh về không khí Tết thời bao cấp ở Việt Nam với cảnh xếp hàng mua gói hàng Tết, gói mì chính, hạt tiêu..

"Chúng ta phải quyết tâm đổi mới, quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế"

"Chúng ta phải quyết tâm đổi mới, quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế"
(GDVN) - “Tôi khẳng định đề án tái cơ cấu nền kinh tế là quyết tâm chung, trách nhiệm chung của cả Chính phủ, của cả hệ thống chính trị và chắc rằng nhân dân ta cũng mong muốn phải tiếp tục đổi mới hơn nữa. Chúng ta không thể mãi nghèo thế này được. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm đổi mới, quyết tâm tái cơ cấu nền kinh tế, vì nếu không thì cứ làng nhàng thế này”.