Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN

31/05/2012 11:21
Hồng Thủy (nguồn Sina)
(GDVN) - Quần đảo Trường Sa là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam là sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân lịch sử, một bộ phận các đảo, bãi đá, bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa bị các nước khác chiếm đóng trái phép, xây dựng sân bay quân sự trái phép. Chuyên trang quân sự của tờ Sina, một tờ báo mạng khá lớn ở Trung Quốc vừa rồi đăng tải một chùm ảnh về các sân bay quân sự trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa nhưng lại tuyên truyền bóp méo sự thật khi cho rằng quần đảo này thuộc Trung Quốc dễ khiến dư luận quốc tế hiểu nhầm, cần thiết có phản hồi về mặt truyền thông vạch rõ ý đồ âm mưu lập lờ đánh lận con đen của truyền thông Trung Quốc về vấn đề chủ quyền, đồng thời cung cấp thêm cho độc giả thông tin, góc nhìn về một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Hình ảnh trích dẫn từ báo chí Trung Quốc mang tính chất tham khảo, thông tin chưa xác nhận, kiểm chứng.
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 1
Sân bay quân sự trên đảo Đá Hoa Lau trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Malaysia chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 2
Sân bay quân sự trên đảo Đá Hoa Lau trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Malaysia chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 3
Sân bay quân sự trên đảo Đá Hoa Lau trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Malaysia chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 4
Sân bay quân sự trên đảo Đá Hoa Lau trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Malaysia chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 5
Sân bay quân sự trên đảo Đá Hoa Lau trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Malaysia chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 6
Sân bay quân sự trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Philippines chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 7
Sân bay quân sự trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Philippines chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 8
Sân bay quân sự trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Philippines chiếm đóng và xây dựng trái phép (ảnh do báo Trung Quốc đăng tải nên thông tin chú thích góc trên bên phải không chính xác, dễ gây hiểu lầm trong dư luận)
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 9
Sân bay quân sự trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Philippines chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 10
Sân bay quân sự trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Philippines chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 11
Sân bay quân sự trên đảo Thị Tứ trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Philippines chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 12
Sân bay quân sự trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 13
Sân bay quân sự trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 14
Sân bay quân sự trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 15
Sân bay quân sự trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 16
Sân bay quân sự trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 17
Sân bay quân sự trên đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam do Đài Loan chiếm đóng và xây dựng trái phép
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 18
Sân bay trên đảo Trường Sa nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện do Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 19
Sân bay trên đảo Trường Sa nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện do Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý
Báo TQ đăng ảnh các sân bay quân sự trên quần đảo Trường Sa của VN ảnh 20
Sân bay trên đảo Trường Sa nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hiện do Hải quân nhân dân Việt Nam quản lý
Hồng Thủy (nguồn Sina)