Bắt đầu chi trả trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ

18/03/2020 06:38
BÙI NAM
(GDVN) - Từ ngày 15/3/2020, những nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu được chi trả trợ cấp.

Ngày 24/1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Để việc chi trả đúng theo lộ trình thì cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 778/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Ngoài ra, quy trình giải quyết và chi trả trợ cấp cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH 1 lần.

Bắt đầu chi trả trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ ảnh 1
Từ ngày 15/3/2020, những nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu được chi trả trợ cấp. (Ảnh minh hoạ: Giaoducthoidai.vn)

Nếu trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Công văn 778/BHXH-CSXH được ban hành ngày 11/3/2020.

Về mức hưởng trợ cấp

Tại Nghị định 14/2020/NĐ-CP về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì:

Ở Điều 4. Mức trợ cấp

1. Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

a) Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu.

Bắt đầu chi trả trợ cấp đối với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ ảnh 2
Giáo viên tập sự không còn được hưởng phụ cấp ưu đãi

Tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm.

2. Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định.

Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Ví dụ tại thời điểm tháng 4, một người đang hưởng lương hưu khoảng 6 triệu đồng, thời gian trước đây đã tham gia công tác có đóng bảo hiểm xã hội là 9 năm thì mức trợ cấp 1 lần như sau: 6.000.000 x 10% x 9 = 5.400.000đ (năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

Những giáo viên đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyến Huyện để thực hiện hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định.

BÙI NAM