Ấn tượng EURO: Đẹp vời vợi niềm vui, nỗi buồn Ukraina

20/06/2012 14:10 Mỹ Trinh
(GDVN) - ĐT Ukraina đã phải trở thành khán giả sớm ở kỳ EURO được tổ chức ngay trên sân nhà, nhưng hình ảnh những nụ cười và nỗi buồn này sẽ còn mãi...
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Phụ nữ Ukraine được xem là đẹp bậc nhất Châu Âu, và đây là minh chứng với những gì họ hiện trên khuôn hình ở EURO 2012.
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Những nụ cười này sẽ còn đọng lại mãi...
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Ngay cả khi họ buồn bã khi đội nhà không thể đi tiếp vào vòng trong, nỗi buồn ấy vẫn đẹp!
Mỹ Trinh