Bị yêu cầu kiểm điểm vi phạm nhưng Trường Lam Sơn chủ yếu là... nêu thành tích

17/05/2019 06:21
Hồng Nguyên
(GDVN) - Sở Nội vụ Thanh Hóa vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân Trường chuyên Lam Sơn.

Nội dung công văn của Sở Nội vụ nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đã tổ chức 02 hội nghị gồm: Hội nghị tập thể Ban lãnh đạo nhà trường ngày 18/4/2019 và Hội nghị cán bộ cốt cán ngày 25/4/2019 để xác định và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm được nêu tại Kết luận Kiểm tra của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đối với tập thể Ban lãnh đạo Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Đối với cá nhân: Ông Chu Anh Tuấn xin kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về một số thiếu sót sai phạm nêu trong kết luận kiểm tra và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Đối với các Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sơn, Lại Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Dũng xin kiểm điểm, rút kinh nghiệm về một số thiếu sót, sai phạm và không nhận hình thức kỷ luật.

Bị yêu cầu kiểm điểm vi phạm nhưng Trường Lam Sơn chủ yếu là... nêu thành tích ảnh 1
Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn.

Về việc này, Sở Nội vụ cho rằng, việc kiểm điểm trách nhiệm chưa đạt yêu cầu. Cụ thể: Qua kiểm điểm chưa làm rõ trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; chưa xác định đúng mục đích, yêu cầu của việc kiểm điểm (chủ yếu là nêu thành tích).

Tại các hội nghị kiểm điểm, Hiệu trưởng chưa quán triệt các quy định của pháp luật liên quan chức trách, nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng tại các văn bản pháp luật (như Điều lệ Trường trung học phổ thông; Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ...) để cán bộ, viên chức trong đơn vị có cơ sở góp ý, xác định mức độ vi phạm và hình thức xử lý trách nhiệm”.

Các thiếu sót, sai phạm nêu trong Kết luận kiểm tra chủ yếu thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng Nhà trường.

Tuy nhiên tại Báo cáo số 112/BC-THPTLS ngày 25/4/2019 về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và bản kiểm điểm của Hiệu trưởng nhà trường ngày 24/4/2019 còn chung chung, chưa thể hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm cá nhân về những thiếu sót, sai phạm theo Kết luận kiểm tra (lãnh đạo trường Lam Sơn cho rằng, nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, sai phạm chủ yếu do khách quan và không làm ảnh hưởng đến uy tín, truyền thống của Trường Lam Sơn và ngành Giáo dục Thanh Hóa).

Bị yêu cầu kiểm điểm vi phạm nhưng Trường Lam Sơn chủ yếu là... nêu thành tích ảnh 2Hiệu trưởng trường chuyên Lam Sơn xin về hưu sớm

Các bản kiểm điểm của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng chưa đề cập đến các thiếu sót, khuyết điểm của mình vi phạm vào các điều, khoản nào trong Luật Công chức, Luật viên chức và các văn bản pháp luật liên quan.

Vì vậy, chưa rõ cơ sở để đề xuất hình thức kỷ luật đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Như vậy, có thể thấy, việc kiểm điểm cá nhân, tổ chức để xảy ra hàng loạt sai phạm tại Trường trung học phổ thông Lam Sơn vẫn còn mang tính hình thức, hời hợt, chưa nghiêm túc, chưa khách quan.

Sở Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tập thể, cá nhân Ban lãnh đạo Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (đặc biệt với cá nhân ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường) nghiêm túc kiểm điểm, nhận rõ trách nhiệm cá nhân về những thiếu sót, sai phạm theo kết luận kiểm tra; nêu rõ thiếu sót, khuyết điểm của mình vi phạm các quy định nào của Luật Công chức, Luật viên chức và các văn bản pháp luật liên quan để có cơ sở xác định hình thức xử lý.

“Trường hợp ông Chu Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Ủy xin ý kiến trước khi xử lý kỷ luật theo quy định”, văn bản của Sở Nội vụ nêu rõ.

Cách đây không lâu, sau khi kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu và cán bộ lãnh đạo quản lý, ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn bất ngờ có đơn gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xin nghỉ công tác vì lý do sức khỏe và áp lực công việc.

Ngoài việc ông Chu Anh Tuấn có đơn xin nghỉ việc thì bà Phạm Thị Viên, Kế toán Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn cũng đã báo cáo lãnh đạo nhà trường và Sở Giáo dục để xin nghỉ công tác.

Nguồn tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho hay, ngày 26/4/2019 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã nhận được đơn đề nghị của ông Chu Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn về việc xin nghỉ công tác để làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi với lý do “sức khỏe giảm sút nhiều do tuổi tác và do áp lực công việc ngày càng lớn, cùng một số lý do cá nhân”.

Đơn xin “hưu non” của Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn được gửi cho cơ quan quản lý sau khi Ban Giám hiệu, cán bộ lãnh đạo nhà trường tổ chức kiểm điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đề nghị của ông Chu Anh Tuấn vượt quá thẩm quyền của Giám đốc Sở. Do đó, tập thể Ban Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo đã họp, thống nhất báo cáo Chủ tịch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định.

Ông Tuấn trước đó được xác định là người có trách nhiệm liên quan trực tiếp tới vi phạm về công tác quản lý; các khoản thu chi ngoài ngân sách; dạy thêm, học thêm; công tác bồi dưỡng đội ngũ học sinh giỏi; hồ sơ tuyển dụng giáo viên; quản lý sử dụng tài sản công; tổ chức trồng cây; chi trả chế độ lương thêm giờ, phụ cấp ưu đãi nhà giáo và phối hợp với trung tâm dạy ngoại ngữ cho học sinh tại trường.

Hồng Nguyên