Chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương

Chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự 5 địa phương
GDVN-Tỉnh ủy Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai; UBND tỉnh Nam Định, Ninh Thuận vừa tổ chức công bố, trao các quyết định chuẩn y, điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhân sự mới.