Bộ Công an hướng dẫn thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào công an nhân dân

14/05/2021 06:16
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Công an ban hành Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân.

Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, học viện, trường công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và cơ quan, tổ chức, công dân có liên quan đến tuyển sinh vào công an nhân dân.

Thông tư quy định căn cứ đặc điểm, tính chất, độ mật, nội dung phải công khai, công an các đơn vị, địa phương, các trường công an nhân dân sử dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của công an các đơn vị, địa phương, các trường công an nhân dân (nếu có);

- Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử;

- Thông báo bằng văn bản hành chính;

- Thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị;

- Niêm yết tại trụ sở công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường công an nhân dân;

- Trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn;

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an hướng dẫn thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào công an nhân dân ảnh 1

Ảnh minh họa: báo Lao động

Thông tin về tuyển sinh vào công an nhân dân được thông báo theo các hình thức quy định trên ít nhất 30 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Đối với cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh: Chấp hành nghiêm quy chế, lề lối làm việc, điều lệnh công an nhân dân và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về quy tắc ứng xử của công an nhân dân; phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của các văn bản do mình soạn thảo và kết quả giải quyết công việc được giao; nghiêm cấm việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ công tác của mình để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cán bộ, chiến sĩ và công dân có liên quan.

Nghiêm cấm hành vi nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào công an nhân dân.


Học viện Cảnh sát nhân dân công bố phương án xét tuyển năm 2021

Thông tư cũng quy định rõ công dân tham gia tuyển sinh hoặc có liên quan đến tuyển sinh vào công an nhân dân có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Thông tư này; được quyền hỏi, tìm hiểu những thông tin có liên quan đến tuyển sinh vào công an nhân dân (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật Nhà nước);

Chịu trách nhiệm về các ý kiến tham gia, giám sát, kiểm tra của bản thân; không sử dụng việc thực hiện dân chủ để đưa thông tin, ý kiến không đúng đắn, thiếu khách quan gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tuyển sinh vào công an nhân dân; nghiêm cấm hành vi tặng tiền, tài sản hoặc lợi ích khác khi giải quyết công việc về tuyển sinh vào công an nhân dân.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2021.

Linh Hương