Khối trường quân đội xét tuyển học sinh giỏi, điểm ngoại ngữ IELTS 5.0

13/05/2021 15:44
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng có thông báo về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi trung học phổ thông vào các trường quân đội.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã có thông báo về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2021. Theo đó, các trường quân đội sẽ thực hiện xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

Về đối tượng xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và tham gia kỳ thi học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt giải nhất, nhì, ba thuộc một trong các môn theo tổ hợp xét tuyển của trường dự tuyển.

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp trung học phổ thông (chỉ bảo lưu đến năm thí sinh học xong lớp 12 và thi đạt tốt nghiệp trung học phổ thông, những năm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không còn giá trị xét tuyển).

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có kết quả điểm ngoại ngữ IELTS 5.0 điểm hoặc TOEFL iBT 50 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển).

Thí sinh đăng ký xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định; Giám đốc, Hiệu trưởng các trường xem xét, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quyết định vào học.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông

- Chỉ tiêu xét tuyển vào đào tạo đại học quân sự:

Đối với các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, các ngành đào tạo Ngoại ngữ tại Học viện Khoa học quân sự: Thực hiện theo quy định tại Mục II, Công văn số 05/QyĐ-TSQS ngày 25/02/2021 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về chỉ tiêu tuyển sinh và những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường trong Quân đội năm 2021.

Ảnh minh họa: nguồn VTV

Ảnh minh họa: nguồn VTV

Các trường còn lại và ngành đào tạo Trinh sát kỹ thuật tại Học viện Khoa học quân sự: Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông không quá 05% chỉ tiêu của từng tổ hợp xét tuyển, theo 2 miền Nam - Bắc hoặc theo từng quân khu. Riêng Trường Sĩ quan Không quân chỉ thực hiện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào đào tạo Phi công quân sự đối với các thí sinh đã được Quân chủng Phòng không - Không quân khám và thông báo đủ tiêu chuẩn về sức khỏe.

Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo từng tổ hợp xét tuyển, theo 2 miền Nam - Bắc hoặc theo từng quân khu do Bộ Quốc phòng đã giao cho từng trường năm 2021.

- Chỉ tiêu xét tuyển vào đào tạo cao đẳng quân sự:

Trường Sĩ quan Không quân xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông không quá 05% chỉ tiêu tuyển sinh theo 2 miền Nam - Bắc. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông nằm trong tổng chỉ tiêu của từng miền (chỉ tiêu cụ thể của từng đối tượng được công khai trong Đề án tuyển sinh của trường).

Quy định về sơ tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh về chính trị, đạo đức, văn hóa, độ tuổi, sức khỏe vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học, cao đẳng theo đúng quy định.

Thí sinh chỉ được đăng ký sơ tuyển vào một trường trong Quân đội (gồm đăng ký xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hoặc đăng ký xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông) và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào đúng trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thuộc diện quy định phải đăng ký một tổ hợp xét tuyển trong số các tổ hợp xét tuyển của trường tuyển sinh vào hồ sơ sơ tuyển ngay từ khi sơ tuyển, để làm căn cứ xét tuyển.

Thí sinh phải nộp hồ sơ sơ tuyển và thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông vào các trường trong Quân đội theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải được các trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.

Tổ chức xét tuyển

Trường hợp số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông cao hơn chỉ tiêu, các trường thực hiện xét tuyển theo thứ tự:

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng;

Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển;

Thí sinh đăng ký xét tuyển diện học sinh giỏi bậc trung học phổ thông.

Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh và danh mục ngành đào tạo được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông theo quy định ở trên, các trường công bố công khai thông tin về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc trung học phổ thông trong đề án tuyển sinh của trường.

Thùy Linh