Bộ Giáo dục hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học

09/08/2023 06:33
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đối với các trình độ giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Nhằm giúp cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh các trình độ giáo dục đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Cụ thể, các khâu trong công tác tuyển sinh trình độ của giáo dục đại học và trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đều được thanh tra, kiểm tra trong đó chú trọng tập trung vào 6 nội dung gồm: việc xây dựng, ban hành văn bản, quy định về công tác tuyển sinh; xác định chỉ tiêu tuyển sinh; công bố, công khai đề án tuyển sinh; tổ chức thi tuyển sinh; công tác xét tuyển; nhập học và kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giúp cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc (Ảnh minh hoạ: LT)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giúp cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và các văn bản liên quan, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc (Ảnh minh hoạ: LT)

Về thẩm quyền quyết định thanh tra, kiểm tra, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định kiểm tra.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trong đơn vị mình theo quy định pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra.

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định kiểm tra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu cơ sở đào tạo thiết lập và công khai đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong công tác tuyển sinh hằng năm.

Gửi kế hoạch, báo cáo, kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh ngay sau khi kết thúc công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội gửi kế hoạch, báo cáo, kết luận thanh tra, kết quả kiểm tra công tác tuyển sinh về Đại học theo phân cấp quản lý. Các đại học tổng hợp thông tin của các đơn vị thành viên gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

LÃ TIẾN