Bộ Giáo dục yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp lạm dụng thu ngoài học phí

20/07/2019 07:35
Trinh Phúc
(GDVN) - Đó là một trong những nội dung được đề cập trong văn bản gửi Ủy ban các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Thứ trưởng Lê Hải An ký.

Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản do Thứ trưởng Lê Hải An ký gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị thực hiện nghiêm các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục (xem văn bản tại đây).

Cụ thể, Bộ Giáo dục đề nghị thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn số 1052/BGDĐT – KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học 2019 – 2020 như:

Vấn đề phân bổ ngân sách cho  các cơ sở giáo dục, thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo;

Bộ Giáo dục đề nghị các tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm dụng, thu ngoài học phí (ảnh minh họa - nguồn vov). ảnh 1
Bộ Giáo dục đề nghị các tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm dụng, thu ngoài học phí (ảnh minh họa - nguồn vov).

Đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, thực hiện các khoản thu theo đúng quy định, tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm dụng, thu ngoài học phí;

Rà soát các điều kiện để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới;

Thực hiện tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giá sách giáo khoa, vật tư giáo dục cũng như tăng giá đột biến các mặt hàng văn phòng phẩm khác, … trước khi bước vào năm học mới.

Hà Nội cấm thu 7 khoản tiền của học sinh ảnh 2
Hà Nội cấm thu 7 khoản tiền của học sinh

Bộ Giáo dục đề nghị một số địa phương còn chưa gửi báo cáo, tiếp tục khẩn trương gửi báo cáo về dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấp học thuộc thành thị, nông thôn, các ngành đào tạo của năm học 2019 – 2020 theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ – CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ – CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành về Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá.

Theo công văn của Bộ thì căn cứ vào trần học phí năm học 2019 – 2020, đề nghị các địa phương khi quyết định việc điều chỉnh học phí cần lưu ý tính toán và có phương án về thời điểm điều chỉnh thu học phí cho phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và dân sinh nhằm đảm bảo không cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới để cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu đề ra.

Trinh Phúc