Bộ Nội vụ tuyển dụng 8 vị trí công chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

03/04/2024 15:12
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Năm 2024, Bộ Nội vụ tuyển dụng 8 chỉ tiêu biên chế công chức ngạch chuyên viên vào công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Nội vụ ban hành thông báo số 1685/TB-BNV về việc tuyển dụng công chức năm 2024 theo Nghị định số 140/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo đó, năm 2024, Bộ Nội vụ tuyển dụng 8 chỉ tiêu biên chế công chức ngạch chuyên viên vào công tác tại một số đơn vị thuộc Bộ. Cụ thể:

Vụ Chính quyền địa phương tuyển dụng 2 công chức vào các vị trí: 1 chuyên viên về địa giới hành chính và 1 chuyên viên về tổ chức bộ máy.

Vụ Cải cách hành chính tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về cải cách hành chính.

Vụ Công tác thanh niên tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực.

Vụ Pháp chế tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên pháp chế.

Vụ Hợp tác quốc tế tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về hợp tác quốc tế.

Thanh tra bộ tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về công tác thanh tra.

Văn phòng Bộ tuyển dụng 1 công chức vào vị trí chuyên viên về kiểm soát thủ tục hành chính.

anh.JPG
Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo đối với các vị trí tuyển dụng

Việc tuyển dụng được triển khai theo hình thức xét tuyển, gồm 2 vòng.

Trong đó, vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn (dự kiến): Tháng 6/2024.

Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở Bộ Nội vụ, Số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Một số tiêu chuẩn, điều kiện đối với người dự tuyển như thí sinh dự tuyển phải là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định.

Bên cạnh đó, người dự tuyển còn phải đáp ứng một trong 3 tiêu chuẩn:

Một là, đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.

Hai là, đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.

Ba là, đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Nếu người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định cần đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn nêu trên và tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

Người có trình độ tiến sĩ trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định.

Bộ Nội vụ lưu ý, người dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí việc làm. Trường hợp người dự tuyển không đủ điều dự tuyển hoặc đăng ký nhưng không tham gia phỏng vấn xét tuyển, Bộ Nội vụ không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Bộ Nội vụ sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 1/4/2024 đến hết ngày 30/4/2024.

Chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng (theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP)

Điều 13. Nâng ngạch công chức hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi tuyển dụng được đặc cách cử tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính nếu đáp ứng các điều kiện sau:

a) Được xếp loại ở mức hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng;

b) Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I ngoài quy định tại điểm a khoản này phải có ít nhất một đề tài khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín ở trong nước hoặc khu vực hoặc quốc tế;

c) Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II ngoài quy định tại điểm a khoản này phải có ít nhất một công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành ở khu vực hoặc quốc tế (ISI hoặc SCI).

2. Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính, xếp lương và phụ cấp đối với người trúng tuyển kỳ thi:

a) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 10% mức lương hiện hưởng;

b) Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 25% mức lương hiện hưởng;

c) Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II xếp bậc 1, hệ số lương 4,40 và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 40% mức lương hiện hưởng.

Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 06 năm kể từ ngày có quyết định nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính.

3. Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm quy định tại khoản 2 Điều này còn được hưởng các khoản phụ cấp lương theo quy định của pháp luật hiện hành đối khu vực, ngành, lĩnh vực đặc thù (nếu có).

4. Xếp lương và thôi hưởng phụ cấp tăng thêm đối với người không trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính:

a) Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của ngạch chuyên viên và tương đương;

b) Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của ngạch chuyên viên và tương đương;

c) Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II xếp bậc 4, hệ số lương 3,33 của ngạch chuyên viên và tương đương.

Thời gian tính nâng bậc lương lần sau được tính từ thời điểm thôi hưởng phụ cấp tăng thêm quy định tại khoản 2 Điều này.

Doãn Nhàn