Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Mạng xã hội bây giờ không phải là ảo

01/11/2018 06:52
Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật, không nên bỏ trống trận địa này”.

Liên quan đến vấn đề thông tin sai trên mạng xã hội, trả lời chất vấn vào ngày 31/10, tân Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Câu chuyện thông tin sai ở trên mạng xã hội là một câu chuyện toàn cầu, kể cả nước lớn như Mỹ, nước nhỏ như Timor Leste cũng bị và càng ngày càng nặng hơn”.

Do đó, theo ông Nguyễn Mạnh Hùng: “Chúng ta sống trên không gian mạng mới được 10 năm và cũng chưa nhiều kinh nghiệm, sự phát triển chắc còn tiếp tục.

Trong đời sống thực, chúng ta đã có kinh nghiệm nhiều nghìn năm. Một số logic trong đời sống thực có thể mang áp dụng sang không gian ảo để xử lý câu chuyện thông tin sai.

Phải định nghĩa tường minh thế nào là thông tin sai bằng pháp luật. Việc này phải sửa một số quy định pháp luật”.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh nguồn báo vietnamnet).
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh nguồn báo vietnamnet).

Cũng theo ông Hùng: “Phải có công cụ giám sát, phân tích, đánh giá, tức là phải dùng công nghệ.

Một ngày trên mạng xã hội bằng tiếng Việt có khoảng 100 triệu thông tin, chúng ta không thể dùng người được.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bước đầu xây dựng được một trung tâm quốc gia về giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng. Có thể đọc được 100 triệu tin một ngày, phân tích, đánh giá, phân loại”.

Theo vị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: “Cần phải có công cụ quét rác. Đây cũng là câu chuyện vừa pháp luật vừa công nghệ.

Phải chỉ ra một đầu mối xử lý việc này. Việc này Chính phủ phải ra quyết định.

Cần có công cụ quét rác, dọn dẹp. Việc này là kỹ thuật, công nghệ, có thể làm được”.

Vị Bộ trưởng này còn chỉ ra khó khăn đó là có những mạng xã hội xuyên biên giới, cung cấp từ nước ngoài vào Việt Nam.

"Tôi ủng hộ phương án cấm Facebook của độc giả Phạm Quốc Dũng"

Để quản lý theo ông Nguyễn Mạnh Hùng: “Cần phải mạnh tay hơn về việc yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Đặc biệt là các yêu cầu về gỡ bỏ thông tin.

Việc này có thể học tập kinh nghiệm quốc tế, EU làm rồi, các nước ASEAN thì một số nước đã làm.

Quan trọng nhất là cương quyết thượng tôn pháp luật. Đồng thời cũng phải có chế tài xử lý những người đưa thông tin sai trên mạng”.

Ông Hùng nhấn mạnh: “Mạng xã hội bây giờ không phải là ảo mà là thật, không nên bỏ trống trận địa này.

Đặc biệt, người dân, chính quyền đều sống nhiều hơn nữa trên không gian mạng, cái tốt lớn lên thì cái xấu giảm đi. Cũng như nâng cao nhận thức của người dân là thông tin trên mạng xã hội không được kiểm duyệt nên không phải cái gì xem cũng tin ngay”.  

Trinh Phúc