Hỗ trợ gạo cho 6 tỉnh

Hỗ trợ gạo cho 6 tỉnh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân 6 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Ông giáo Đồng miệt mài với trẻ biên cương

Ông giáo Đồng miệt mài với trẻ biên cương
(GDVN) - Lớp học của ông giáo Hà Văn Đồng đã âm thầm đưa những chuyến đò “trí thức” sang sông, giúp những đứa trẻ xóm nghèo được mở mang kiến thức khi bước vào đời.