Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội

29/06/2018 19:56
Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới thí sinh, phụ huynh điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Hà Nội như sau: 

Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội ảnh 1
Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội ảnh 2
Chi tiết điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập tại Hà Nội ảnh 3
Thùy Linh