Chi tiết số lượng tuyển và tỉ lệ chọi vào lớp 10 của các trường ở Hà Nội

20/05/2018 07:38
Thùy Linh
(GDVN) - Nhiều trường tưởng đông học sinh thi lại có số lượng đăng ký rất thấp và ngược lại.

Theo thống kê của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố hiện có gần 105.000 học sinh lớp 9, tăng 22.000 học sinh so với năm học trước.

Tỷ lệ chọi vào lớp 10 của các trường tại Hà Nội như sau:

Chi tiết số lượng tuyển và tỉ lệ chọi vào lớp 10 của các trường ở Hà Nội ảnh 1
Chi tiết số lượng tuyển và tỉ lệ chọi vào lớp 10 của các trường ở Hà Nội ảnh 2
Chi tiết số lượng tuyển và tỉ lệ chọi vào lớp 10 của các trường ở Hà Nội ảnh 3
Chi tiết số lượng tuyển và tỉ lệ chọi vào lớp 10 của các trường ở Hà Nội ảnh 4
Chi tiết số lượng tuyển và tỉ lệ chọi vào lớp 10 của các trường ở Hà Nội ảnh 5
Thùy Linh