Hình ảnh cười chỉ có ở Việt Nam (P26)

04/03/2012 15:00
(GDVN) - Mục đích của người viết không phải là "vạch lá tìm sâu", hay "bới móc" mà chỉ là một sự khơi gợi để tất cả chúng ta rút được kinh nghiệm trong hoạt động sống hằng ngày.