"Tôi cực lên án hành vi bạo hành trẻ em!"

"Tôi cực lên án hành vi bạo hành trẻ em!"
"Tôi cực lực lên án các hành vi bạo hành trẻ em của bất kỳ ai, dù người đó là cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo, những người lớn tuổi khác."_ Thầy  Tùng cho biết.