Phe biểu tình kết thúc phong tỏa Bangkok

Phe biểu tình kết thúc phong tỏa Bangkok
(GDVN) - Những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan hôm 28.2 tuyên bố sẽ từ bỏ các địa điểm biểu tình tại thủ đô Bangkok và kết thúc phong trào "đóng cửa" thành phố

Thái Lan tổ chức bầu cử lại vào tháng 4

Thái Lan tổ chức bầu cử lại vào tháng 4
(GDVN) - Thái Lan sẽ tiến hành bầu cử lại vào tháng 4 để đảm bảo rằng những người chưa được tham gia cuộc tổng tuyển cử hôm 2.2 sẽ được đi bỏ lá phiếu của mình.