Ai có quyền tha thứ cho Bob Kerrey?

Ai có quyền tha thứ cho Bob Kerrey?
(GDVN) - Thật đớn đau cho Bob Kerry khi bị lật bới quá khứ nhưng cũng thật tốt bởi từ đây, ông đường đường chính chính, thanh thản làm việc của mình.

Tiền đâu Vietjet mua 100 máy bay Boeing?

Tiền đâu Vietjet mua 100 máy bay Boeing?
(GDVN) - "Bàn đến chuyện tiền ở đâu để Vietjet mua máy bay, đừng chỉ nhìn vào mỗi Vietjet mà phải nhìn vào những nhà đầu tư, cổ đông của họ", Cục trưởng Cục HK nói.