Đường về Việt Nam của táo Nhật Aomori

Đường về Việt Nam của táo Nhật Aomori
(GDVN) - Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG người quyết định đưa trái táo Aomori về Việt Nam để người dân có thể thưởng thức tuyệt tác từ thiên nhiên.