Chứng chỉ tiếng Anh A2 của giáo viên có thời hạn bao lâu?

09/06/2019 06:36
Thùy Linh
(GDVN) - Hiện nay nhiều giáo viên hoàn thiện hồ sơ thi viên chức đang băn khoăn về thời hạn sử dụng của chứng chỉ A2.

Từ năm 2014 đến nay, các cơ sở giáo dục đào tạo đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng nhận/chứng chỉ năng lực tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ tổ chức thi và cấp chứng nhận/chứng chỉ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Các chứng nhận/chứng chỉ năng lực tiếng Anh được quy định là chứng nhận/chứng chỉ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều giáo viên hoàn thiện hồ sơ thi viên chức đang băn khoăn về thời hạn sử dụng của chứng chỉ ngoại ngữ A2

Chứng chỉ tiếng Anh A2 của giáo viên có thời hạn bao lâu? ảnh 1
Chứng chỉ tiếng Anh A2 của giáo viên có thời hạn bao lâu? (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hạn sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ, Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ:

“Việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc”.

Thùy Linh