Có 24.318 điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, nhiều gấp 4,1 lần năm 2020

26/07/2021 10:05
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, cả nước có 24.318 điểm 10 ở 9 môn thi, nhiều gấp hơn 4,1 lần năm ngoái.

Theo dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, môn Giáo dục công dân có nhiều điểm 10 nhất - 18.680. Con số này gấp 4,4 lần so với năm ngoái (năm 2020 có 4.163 bài thi đạt điểm 10).

Bài thi có số điểm 10 nhiều thứ hai là Tiếng Anh với 4.345, nhiều gấp 17 lần so với năm 2020.

Một môn thi khác cũng có xu hướng gia tăng điểm 10 là Sinh học với 582 bài (trong khi năm 2020 là 12 bài). Vật lý tăng 4 bài thi được điểm 10. Ngữ văn, môn tự luận duy nhất, ghi nhận 3 điểm 10 (năm 2020 chỉ có 2 điểm 10).

Trong khi đó, số điểm 10 ở một số môn có xu hướng giảm so với năm ngoái, cụ thể:

Bảng so sánh số lượng điểm 10 của kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 và 2021

Bảng so sánh số lượng điểm 10 của kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 và 2021

Thùy Linh