Còn hiện tượng “đùn đẩy”, né tránh trách nhiệm khi thực hiện giám định tư pháp

26/11/2016 08:39
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Bên cạnh những mặt tích cực, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đề cập tới những bất cập trong việc thực hiện giám định tư pháp.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả giám định tư pháp (Đề án 258) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/2/2010. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác giám định tư pháp đã có những bước chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, song cũng còn những vướng mắc, tồn tại.

Phát biểu tại Hội nghị, một trong những vấn đề lớn được Phó Thủ tướng đề cập là công tác giám định phục vụ giải quyết án kinh tế tham nhũng.

Công tác này đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, góp phần đáng kể vào giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (ảnh đăng trên Báo điện tử Tổ Quốc).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (ảnh đăng trên Báo điện tử Tổ Quốc).

Tuy nhiên, báo cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy vẫn còn hiện tượng “đùn đẩy”, né tránh trách nhiệm thực hiện giám định, thời gian thực hiện giám định một số vụ việc kéo dài gây khó khăn cho hoạt động tố tụng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ, trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các giao dịch kinh tế, dân sự sẽ phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra đối với công tác giám định tư pháp trong việc cung cấp chứng cứ có tính khoa học, độc lập, khách quan, tạo tiền đề cho việc giải quyết các vụ việc chính xác, đúng pháp luật ngày càng nặng nề.

Nhiệm vụ đặt ra đầu tiên là quán triệt đến các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong cải cách tư pháp.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để cán bộ, công chức nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giám định tư pháp và trách nhiệm đối với hoạt động này.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp căn cứ kết quả Hội nghị này để xây dựng báo cáo trình Thủ tướng xem xét, thực hiện Đề án đến năm 2020 gắn với cải cách tư pháp và thực hiện Luật Giám định tư pháp.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp, tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng cũng như yêu cầu về giám định tư pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ ngay những vướng mắc về giám định trong các vụ án tham nhũng, kinh tế để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tháo gỡ ngay các vướng mắc về giám định như chi phí giám định, quy chế quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế chưa tốt, gây lúng túng ở địa phương.

Lãnh đạo các bộ, ngành cần quan tâm, đôn đốc, kiểm tra và có giải pháp bảo đảm tốt việc thực hiện giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc ngành mình quản lý.

Cần chỉ rõ lý do giám định chậm trễ, những trường hợp từ chối, né tránh việc giám định, có biện pháp để giải quyết kịp thời, chất lượng.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương chỉ đạo thực hiện việc thống kê, đánh giá yêu cầu giám định cũng như sử dụng kết quả giám định, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý giám định tư pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

QUỐC TOẢN