Công bố đợt 29 danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

12/11/2019 07:09
Nhật Minh
(GDVN) - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng cập nhật Đợt 29 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Ngày 11/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có công văn số 19100/QLD-CL về việc công bố đợt 29 danh sách công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các công ty xuất nhập khẩu thuốc.

Cục Quản lý Dược liên tục kiểm tra, những thuốc kém chất lượng lập tức bị thu hồi.
Cục Quản lý Dược liên tục kiểm tra, những thuốc kém chất lượng lập tức bị thu hồi.

Thực hiện qui định tại Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 về việc công bố, cập nhật và rút tên trong Danh sách cơ sở sản xuất có thuốc vi phạm chất lượng, sau khi rà soát các cơ sở có thuốc vi phạm và các cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đủ điều kiện rút tên ra khỏi danh sách phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô thuốc nhập khẩu, Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Đợt 29 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập khẩu (tiền kiểm); 

Trong đó: Rút tên của 01 công ty ra khỏi danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng do đã thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng 100% lô nhập khẩu và không có lô thuốc nào vi phạm chất lượng, đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018: Stallion Laboratories Pvt. Ltd, India.

Bổ sung 03 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát hiện được qua hoạt động hậu kiểm: Windlas Biotech Private limited - INDIA (Hậu kiểm); Binex Co., Ltd - KOREA (Hậu kiểm); R.x. Manufacturing Co., Ltd. - THAILAND (Hậu kiểm).

Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng cập nhật Đợt 29 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Nhật Minh