Đà Nẵng đầu tư 23,9 tỷ đồng mua thiết bị, đồ chơi cho trẻ mầm non

30/12/2017 07:09
An Nguyên
(GDVN) - Số tiền này dùng để mua trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án "đầu tư trang thiết bị - đồ chơi cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2019", với tổng kinh phí gần 23,9 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Đà Nẵng chi 23,9 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị, đồ chơi cho các trường mầm non công lập nhằm đón trẻ từ 6-18 tháng tuổi vào học. Ảnh: giaoduc.net.vn
Đà Nẵng chi 23,9 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị, đồ chơi cho các trường mầm non công lập nhằm đón trẻ từ 6-18 tháng tuổi vào học. Ảnh: giaoduc.net.vn

Theo đó, xuất phát từ nhu cầu gửi con của công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, sau thời gian nghỉ sinh mà không có điều kiện chăm sóc trẻ tại gia đình, đề án đầu tư trang thiết bị - đồ chơi cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại các trường mầm non công lập.

Mục đích để tiếp nhận trẻ từ  6-18 tháng tuổi vào các trường mầm non công lập, giảm bớt ghánh nặng cho công nhân.

Đà Nẵng đầu tư 23,9 tỷ đồng mua thiết bị, đồ chơi cho trẻ mầm non ảnh 23,8 triệu USD xây dựng trung tâm chăm sóc, giáo dục cho con công nhân

Đây được xem là sự quan tâm đúng mực của các cấp chính quyền địa phương, nhằm đảm bảo cơ bản về số lượng và chú trọng chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Đề án nhằm đầu tư hệ thống trường mầm non có đủ cơ số trang thiết bị cho trẻ từ 6-18 tháng tuổi theo nhóm, đảm bảo đồng bộ với cơ sở vật chất – kỹ thuật.

Trường mầm non thực hiện thí điểm của các quận, huyện để xây dựng hệ thống trường mầm non đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020.

Thông qua việc thực hiện đề án, tăng tỉ lệ huy động trẻ từ 6-18 tháng tuổi ra lớp tại các trường mầm non công lập.

Lộ trình thực hiện đề án được phân kỳ trong 2 năm. Năm 2018 thí điểm thực hiện 21 trường mầm non công lập tại địa bàn 7 quận, huyện/68 trường mầm non công lập toàn thành phố, với 47 nhóm lớp từ 12 tháng đến 18 tháng tuổi.

Đầu tư thiết bị cho 117 nhóm, lớp/68 trường mầm non công lập toàn thành phố, làm nền tảng cho các trường trong công tác rà soát và làm quen với việc bố trí không gian phòng nhóm để tiếp nhận trẻ theo độ tuổi cho lộ trình năm tiếp theo thực hiện được thuận lợi và khoa học hơn.

Tổ chức 5 lớp bồi dưỡng cho chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non các phòng giáo dục đào tạo, phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục trong các trường mầm non công lập, giáo viên nhà trẻ trong các trường mầm non công lập với kinh phí 280 triệu đồng.

Năm 2019 đầu tư thiết bị đại trà cho 44/68 trường mầm non công lập với 55 nhóm lớp thí điểm thu nhận trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện đề án.

Phương thức mua sắm tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo đồng bộ trang thiết bị cho trường mầm non.

Sở này cũng sẽ quản lý, điều phối có hiệu quả nguồn lực tài chính, theo dõi, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí trong ngân sách.

Đồng thời, có biện pháp quản lý, chấn chỉnh kịp thời nếu phát hiện sai trái. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có trách nhiệm tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn cách sử dụng thiết bị và ứng dụng thiết bị vào các hoạt động dạy - học cho các trường mầm non trên toàn thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất của các trường mầm non công lập trên địa bàn để có cơ sở đầu tư cải tạo, nâng cấp cơi nới và mở rộng diện tích nhóm, lớp đảm bảo lộ trình thực hiện đề án.

Và đề xuất chọn từ 2-3 trường mầm non công lập thí điểm tiếp nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi vào các trường mầm non công lập bắt đầu từ năm học 2018-2019/

Chủ động và tích cực huy động các nguồn lực khác để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất – kỹ thuật.

Các đơn vị, trường học có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học có sử dụng trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi một cách có hiệu quả.

Kịp thời thay thế các bộ phận thiết bị hỏng hóc nhằm tăng thời gian sử dụng thiết bị. Xây dựng kế hoạch bảo quản, sử dụng hiệu quả trong từng năm học, góp phần đưa trang thiết bị vào sử dụng một cách có hiệu quả.

An Nguyên