Thư viện đại học thời 4.0 sẽ ra sao?

Thư viện đại học thời 4.0 sẽ ra sao?
(GDVN) - Các thư viện ở nhiều trường đại học sẽ liên kết với nhau cùng chia sẻ nguồn thông tin, dữ liệu khổng lồ, vượt qua những rào cản về không gian địa lý.