Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường thành viên

23/08/2023 06:22
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Điểm chuẩn cao nhất của Đại học Đà Nẵng năm 2023 thuộc về ngành sư phạm, trong đó ngành Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm tiếng Anh đều trên 27 điểm.

Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn năm 2023 của các trường đại học thành viên.

Theo đó, điểm chuẩn của các trường thành viên như sau:

Trường Đại học Bách Khoa:

Điểm chuẩn của Trường Đại học Kinh tế như sau:

Đối với Trường Đại học Sư phạm, điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử là 27,58 điểm, cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ như sau:

Điểm chuẩn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật như sau:

Điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ thông tinTrung tâm Việt - Hàn như sau:

Điểm chuẩn của Khoa Y dược:

Điểm chuẩn của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh:

Phạm Minh