Đại học Điện Lực có sắp đặt kết quả để kỷ luật Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng?

03/09/2019 15:44
Trần Phương
(GDVN) - Các cơ quan quản lý, Đảng ủy cấp trên của trường Đại học Điện Lực cần vào cuộc để xác minh các nội dung kỷ luật ông Trương Nam Hưng có đảm bảo khách quan.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, ông Trương Nam Hưng, Hiệu phó trường Đại học Điện Lực đã gửi đơn khiếu nại đến Báo phản ánh việc bản thân bị trù dập và việc thi hành kỷ luật đảng đối với ông của Đảng ủy Đại học Điện Lực có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Để trả lời thông tin của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, Đảng ủy trường đại học Điện Lực đã có công văn số 385-CV/ĐU cung cấp thông tin.

Công văn này được đăng tải trên website của nhà trường.(*)

Đại học Điện Lực có sắp đặt kết quả để kỷ luật Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng? ảnh 1
Tài liệu trả lời của trường Đại học Điện Lực. 

Với những thông tin cung cấp trên công văn số 385-CV/ĐU, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần xem xét các quy trình kỷ luật của trường Đại học Điện Lực đối với ông Trương Nam Hưng, hiệu phó của trường.

Qua quá trình cung cấp thêm thông tin tới Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ông Hưng đã tỏ ra rất ngỡ ngàng đối với thông tin từ văn bản só 385- CV/ĐU của trường đại học Điện Lực.

Đại học Điện Lực có sắp đặt kết quả để kỷ luật Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng? ảnh 2
Cần xem xét quy trình kỷ luật ở trường Điện Lực đối với ông Trương Nam Hưng

Trong văn bản đã phát đi, Trường Đại học Điện Lực cho biết Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường đã có kết luận số 361 – KL/UBKT ngày 2/8/2019, trong đó chỉ ra những sai phạm của ông Trương Nam Hưng , Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Công nghệ Năng lượng.

Tuy nhiên, với nội dung này, ông Trương Nam Hưng cho biết, những nội dung đã nêu  với kết luận số 361-KL/UBKT ngày 02/8/2019 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường đại học Điện lực đối với những vi phạm của ông là hoàn toàn không có căn cứ.

Theo tài liệu ông Hưng cung cấp tới Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Kết luận số 361-KL/UBKT cho rằng ông Hưng không hoàn thành, không kê khai đúng khối lượng giảng dạy Nhà trường giao trong nhiều năm.

Kết luận này phần lớn căn cứ vào việc rà soát từ sinh viên.

Tuy nhiên, trong tài liệu cho thấy, sinh viên ở đây cụ thể là những ai thì Nhà trường không công bố, số lượng sinh viên được rà soát đạt tỷ lệ bao nhiêu % để đảm bảo cho kết luận này có giá trị cũng không được trường Đại học Điện lực công bố.

Đại học Điện Lực có sắp đặt kết quả để kỷ luật Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng? ảnh 3
Nhiều văn bản của trường Đại học Điện lực trong việc kỷ luật ông Trương Nam Hưng chưa đảm bảo khách quan. (Ảnh: Tài liệu ông Hưng cung cấp)

 Căn cứ nào để cho rằng những lời xác nhận của sinh viên là chính xác Nhà Trường cũng không đưa ra được.

Bên cạnh đó, các tài liệu mà ông Hưng cung cấp cũng chỉ ra rằng thời gian rà soát được tiến hành trong một thời gian rất ngắn, bởi theo Bản kế hoạch kiểm tra kèm theo Quyết định số 339-QĐ/UBKT ngày 09/7/2019 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Điện lực  về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trương Nam Hưng thì thời gian kiểm tra tiến hành từ ngày 15/7 cho đến ngày 26/7 là ra kết luận.

Tuy nhiên, ông Hưng cho biết, thời gian thực sự chỉ có 02 ngày là các ngày 17 và 18/7/2019 là có kế hoạch làm việc với các cá nhân khác có liên quan, trong đó có các sinh viên cũng là cá nhân có liên quanCòn lại các ngày khác là làm việc với cán bộ và các đơn vị trong Trường.

Đại học Điện Lực có sắp đặt kết quả để kỷ luật Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng? ảnh 4
Phó hiệu trưởng Đại học Điện lực kêu cứu

Như vậy, chỉ có 02 ngày để tiến hành lấy ý kiến xác nhận của các sinh viên cho cả một giai đoạn cần rà soát là rất dài trong 07 năm (từ năm 2011 đến năm 2018) thì liệu có thể rà soát được bao nhiêu sinh viên để đảm bảo kết luận này là chính xác và khách quan.

Trong khi đó, sinh viên những khóa trước đã ra trường hết và sinh viên hiện đang theo học lại đang trong thời gian nghỉ hè.

Liệu chỉ với 02 ngày như vậy có lấy được đầy đủ ý kiến của sinh viên để cho ra kết luận như vậy không.

Do vậy,  các cơ quan quản lý, Đảng ủy cấp trên của Trường Đại học Điện Lực cần vào cuộc xác minh những số liệu lấy ý kiến và đưa ra kết luận như vậy có đảm bảo khách quan và có căn cứ hay không?

Sự vào cuộc này sẽ đảm bảo việc kỷ luật, xử lý đảng viên đảm bảo khách quan, đúng các quy định của điều lệ Đảng.

Tránh hiện tượng trù dập, thiếu khách quan, kéo bè, kết đảng, làm suy yếu sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, ông Trương Nam Hưng cũng cho biết, suốt trong quá trình kiểm tra, ông không được báo cáo giải trình bất kỳ nội dung nào mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra.

Điều đáng chú ý, tất cả những sự việc như có thư tố cáo nặc danh đối với ông Hưng, việc rà soát, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Hưng và việc xử lý kỷ luật đối với ông Hưng đều xảy ra ngay sau khi ông Hưng có đơn tố cáo ông Trương Huy Hoàng.

Như vậy, có thể thấy, việc ra kết luận số 361- KL/UBKT – ĐU một cách vội vã cần được các cơ quan chức năng xem xét thấu đáo bởi kết luận này còn nhiều dấu hiệu cho thấy có sự sắp đặt, dàn dựng, lên kế hoạch nhằm mục đích trù dập người tố cáo của lãnh đạo trường Đại học Điện lực.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, Đảng ủy cấp trên của trường Đại học Điện lực cũng cần vào cuộc để xác minh rõ liệc có hay không việc bao che, tiếp tay của các cá nhân, tổ chức trong trường nhằm gây mất đoàn kết nội bộ, trù dập người tố cáo, tiếp tay cho sai phạm hay không.

* Tài liệu trường đại học Điện lực cung cấp:

https://epu.edu.vn/chi-tiet-tin/cong-van-so-385-cv-du-cua-dang-uy-truong-dai-hoc-dien-luc-gui-cac-co-quan-bao-chi-truyen-thong-12585.html

Trần Phương